Trimlogic | Usługi
1620
page-template-default,page,page-id-1620,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Usługi

Budowa i realizacja strategii zarządzania treścią

Dokonujemy oceny, identyfikujemy obszary do zmian i planujemy rozwój zarządzania treścią w organizacji.

Analiza i optymalizacja procesów biznesowych

Identyfikujemy, analizujemy i usprawniamy procesy biznesowe organizacji. Za pomocą ciągłego usprawniania bądź reinżynierii procesów stymulujemy organizację do osiągania doskonałości operacyjnej.

Migracje repozytoriów

Głównym problemem są miliony dokumentów przechowywane w obecnie eksploatowanych repozytoriach. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy bezpieczne i transparentne dla biznesu migracje zapewniające osiągnięcie ww. celów biznesowych.

Rozwiązania dedykowane

Wytwarzamy zarówno specyficzne modyfikacje platform korporacyjnych zgodne z potrzebami konkretnych projektów jak i standardowe autorskie biblioteki i komponenty istotnie rozszerzające funkcjonalność standardowych produktów.

Kompleksowe wdrożenia

Prowadzimy wdrożenia systemów poczynając od doradztwa i określenia celów biznesowych wdrożenia, poprzez dobór technologii i jej dostosowanie do wymagań klienta, kończąc na ocenie realizacji założeń wstępnych.

Utrzymanie systemów i wsparcie

Oferujemy usługi utrzymania systemów obejmujące administrację systemami, serwis w oparciu o uzgodnione SLA, przeglądy okresowe oraz zarządzanie zmianą i wydaniami.