Trimlogic | Usługi
56
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-56,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Usługi profesjonalne

Kompleksowe wdrożenia systemów ECM / BPM

Prowadzimy wdrożenia systemów klasy ECM i BPM poczynając od doradztwa i określenia celów biznesowych wdrożenia, poprzez dobór technologii i jej dostosowanie do wymagań klienta, kończąc na ocenie realizacji założeń wstępnych.

Zarządzamy projektem wdrożenia systemu w organizacji i projektem wytworzenia dla klienta specyficznych funkcjonalności wdrażanego systemu. Na życzenie klienta zarządzamy też zmianą organizacyjną tak by maksymalizować zyski klienta osiągnięte z wdrożenia.

Kastomizacja systemów klasy ECM / BPM

Jako eksperci w dziedzinie, wytwarzamy zarówno specyficzne modyfikacje platform ECM/BPM zgodne z potrzebami konkretnych projektów jak i standardowe autorskie biblioteki i komponenty istotnie rozszerzające funkcjonalność standardowych produktów

Utrzymanie i pielęgnacja systemów klasy ECM / BPM

Oferujemy pełne usługi utrzymania systemów ECM/BPM obejmujące administrację systemami, serwis w oparciu o uzgodnione SLA, przeglądy okresowe oraz zarządzanie zmianą i wydaniami.

Konsulting techniczny

Doradztwo w zakresie wyboru technologii

Doradzamy zarówno w zakresie doboru technologii ECM/BPM dla postawionego zagadnienia biznesowego jak i w zakresie opracowania architektury korporacyjnej oraz włączenia zarządzania procesami i treścią do strategii budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

Analiza i optymalizacja procesów biznesowych

Identyfikujemy, analizujemy i usprawniamy procesy biznesowe organizacji. Za pomocą ciągłego usprawniania bądź reinżynierii procesów stymulujemy organizację do osiągania doskonałości operacyjnej.

Opracowania i wdrożenia strategii zarządzania treścią

Dokonujemy oceny, identyfikujemy obszary do zmian i planujemy rozwój zarządzania treścią w organizacji wykorzystując model ECM3 (Enterprise Content Management Maturity Model).

Wdrożenia rozwiązań biznesowych

Wdrożenia rozwiązań biznesowych

W naszej ofercie znajdują się także standardowe konfiguracje oferowanych przez nas platform adresujące konkretne problemy biznesowe.

Oferowane przez nas wertykalne produkty zawierają predefiniowane bazujące na naszych wieloletnich doświadczeniach procesy biznesowe i dopracowane formularze do obsługi poszczególnych kroków. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu wdrożenia rozwiązania i obniża jego koszt.

Przykłady

Obieg faktur kosztowych

Procesy kancelaryjne

Archiwizacja dla SAP

Archiwa i procesy związane z zarządzaniem dokumentacją techniczną

Migracje repozytoriów

Migracje repozytoriów / zmiana technologii zarządzania dokumentami

W wielu przypadkach zmiana technologii zarządzania dokumentami prowadzi do bardzo istotnych oszczędności przy jednoczesnej poprawie elastyczności i rozszerzeniu funkcjonalności rozwiązania. Głównym problemem są jednakże miliony dokumentów przechowywane w obecnie eksploatowanych repozytoriach, które powinny być dostępne dla biznesu każdego dnia.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w migracjach dokumentów oraz technikom i narzędziom które dopracowaliśmy podczas wielu migracji, oferujemy bezpieczne i transparentne dla biznesu migracje zapewniające osiągnięcie ww. celów biznesowych.

Zarządzanie projektami informatycznymi

Project Management

Posiadając kwalifikacje, doświadczenie oraz odpowiednią certyfikację, oferujemy kompleksową usługę zarządzania projektem informatycznym. Na życzenie klienta zarządzamy także zmianą organizacyjną (np. towarzyszącą wprowadzeniu zarządzania procesowego w organizacji).

Content Rich Applications

Dewelopment aplikacji wykorzystujących treści niestrukturalne

Korzystając z naszych doświadczeń w zakresie zarządzania treścią w organizacji, wykonujemy projekty budowy przyjaznych i responsywnych aplikacji webowych operujących na danych niestrukturalnych.

W kreowaniu interfejsów aplikacji kierujemy się najświeższymi trendami w dziedzinie UX.